การสนับสนุน Pix4D รองรับการสนับสนุนในภาษาไทย

Follow

หากคุณต้องการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Pix4D หรือการสนับสนุนในภาษาไทย ให้ใช้ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อนำทางไปยังแหล่งข้อมูลของเรา ซึ่งส่วนใหญ่จัดทำขึ้นโดยบริษัท Ultimate Positioning

วิดีโอ&การแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Pix4D

PIX4Dmatic

PIX4Dsurvey

PIX4Dreact

PIX4Dcloud Advanced

   

วิดีโอ Pix4Dmapper (ซับไทย)

Getting started with your first project

Georeferencing

Measurements

Tie points

Merging

Mosaic Editor

Index Calculator

Video animation

Quality assessment

How to create an orthofacade

DTM and contour lines

Altitude and vertical coordinate system

How to create a new camera model

Processing speed

How to edit the point cloud

PIX4Dcloud รองรับภาษาไทยแล้ว!

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful

Article feedback (for troubleshooting, post here)

0 comments

Article is closed for comments.